Sari la conținut

Informatii Financiare

Situatiile financiare ale HIDROELECTRICA

Situatiile financiare anuale ale Emitentului pentru 2020, 2021 si 2022 (valori exprimate in RON).

31.12.202031.12.202131.12.2022
IMOBILIZARI NECORPORALE3.356.4063.666.96540.762.795
IMOBILIZARI CORPORALE13.895.331.74517.505.687.43319.428.474.543
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL14.158.000.69118.348.175.22520.202.652.241
STOCURI59.652.13256.749.41463.746.005
CREANTE COMERCIALE354.790.189654.117.8331.347.640.635
INVESTITII PE TERMEN SCURT1.730.071.1232.561.467.2873.034.745.062
Numerar si echivalente de numerar343.409.6981.028.396.270641.705.886
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL2.501.558.3394.338.090.0055.201.092.548
DATORII MAI MICI DE UN AN556.031.479924.713.057989.429.483
DATORII MAI MARI DE UN AN1.576.475.9722.608.645.8382.788.002.075
Provizioane620.019.785649.632.385817.089.451
CAPITAL SOCIAL4.484.474.670 4.484.474.6704.484.594.820
REZERVE DIN REEVALUARE6.094.876.693 9.654.525.44611.065.836.447
CAPITALURI PROPRII – TOTAL14.527.051.57919.152.906.33521.626.313.231
Sursa: situatiile financiare HIDROELECTRICA S.A.

lnformatii privind performantele financiare ale Emitentului

Principalele elemente ale contului  de profit si pierdere anuale pentru 2020, 2021 si 2022 (valori exprimate in RON):

31.12.202031.12.202131.12.2022
Venituri Totale3.850.438.3806.501.293.2399.212.111.226
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL3.850.438.3806.501.293.2399.212.111.226
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL2.177.055.3963.023.314.7414.309.950.377
Rezultat din exploatare1.673.382.9843.477.978.4984.902.160.849
VENITURI FINANCIARE – TOTAL111.340.99399.687.444270.532.167
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL(2.369.417)(39.180.747)(36.708.865)
Rezultatul financiar108.971.57660.506.697233.823.302
Rezultatul brut1.782.354.5603.538.485.1955.135.984.151
Rezultatul net1.451.575.383 3.019.511.1684.394.378.205
Sursa: situatiile financiare HIDROELECTRICA S.A.