Sari la conținut

Listări BVB

Mai jos va prezentam principalele caracteristici ale IPO derulate la BVB si evolutia ulterioara pentru 5 dintre emitentii din domeniul energiei.


S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. (TGN)

Oferta publică iniţială a SNTGN TRANSGAZ SA MEDIAS (TGN) s-a derulat oferta în perioada 26.11.2007 – 07.12.2007 și a avut următoarele caracteristici:

 • IPO-ul Transgaz a fost primul IPO din istoria Bursei de Valori Bucureşti căruia i-au fost ataşate drepturi de alocare. Le-a oferit astfel investitorilor posibilitatea de a tranzacţiona drepturile înaintea începerii tranzacţionării acţiunilor, raportul de conversie fiind de 1 drept la 1 acţiune;
 • numărul acţiunilor puse în vânzare prin IPO: 1.177.384 reprezentând 10% din capitalul social majorat şi 11,33% din capitalul social existent la data IPO-ului;
 • preţul de vânzare al acţiunilor: 191,92 lei/acţiune;
 • valoarea totală a acţiunilor puse în vânzare: 225.963.537 de lei, respectiv 65 milioane de euro;
 • tranşele de subscriere: tranşa subscrierilor mari – 60% din ofertă, orice subscriere peste 500.000 de lei şi tranşa subscrierilor mici – 40% din ofertă, orice subscriere între 2.112,12 de lei (echivalentul a 11 acţiuni) şi 500.000 de lei;
 • rezultatele subscrierii ofertei: Oferta a fost suprasubscrisă de aproximativ 28 de ori, din care tranşa mică a fost suprasubscrisă de 11,3277 ori, iar cea mare de 38,9796 ori;
 • valoarea subscrierilor din IPO : 6,4 miliarde de lei , respectiv aprox. 1,8 miliarde de euro;
 • numărul total de subscrieri – 12.089 din care: 96% pe tranşa mică şi 4% pe tranşa mare;
 • tranzacţionarea celor 1.384.956 drepturi de alocare s-a realizat în perioada 19 decembrie – 21 decembrie 2007 când s-a închis activitatea Bursei de Valori și a fost reluată în ianuarie 2008;
 • titlurile TGN au debutat la BVB pe 24.01.2008, la prețul de 280 de lei/unitate.

În aprilie 2013, statul a mai oferit spre vânzare 15% din acţiunile companiei (1.766.077 de acţiuni), într-un interval de preţ de 171-230 lei, iar preţul final a fost de 179 de lei/unitate.

Evoluția prețului TGN de la listare și valoarea dividendelor acordate începand cu 2014.

AnDividend (lei/acțiune)
202114,820000
20208,140000
201915,470000
201821,660000
20171,140000
201745,380000
201614,520000
201646,330000
201527,610000
201421,800000

De la listare până în prezent valoarea totală a dividendului brut plătit de TGN este de 347,42 lei/acțiune.


S.N.G.N. ROMGAZ S.A. (SNG)

Listarea Romgaz la bursă  a avut loc în data de 12 noiembrie 2013, după încheierea unei oferte publice iniţiale de acţiuni (IPO) prin care statul a vândut 15% din companie. Începând cu această dată, acţiunile Societăţii sunt tranzacţionate pe piaţa reglementată administrată de BVB, sub simbolul SNG. IPO-ul Romgaz a fost cea mai mare ofertă de acţiuni adresată publicului până la acel moment în România.

Investitorilor de retail le-au fost alocate 15% din cele 57,8 milioane de acţiuni scoase la vânzare de stat, dar suprasubscrierea a fost de 17 ori mai mare, în valoare de 4,9 miliarde de lei. Investitorii instituţionali, adică fondurile de investiţii, fondurile de pensii și băncile de investiţii, au depus ordine de cumpărare de aproape 7 ori mai mari decât cantitatea de acţiuni care le-a fost alocată.

Caracteristicile Ofertei publice secundare iniţiale SNG:

 • cea mai mare ofertă publică iniţială realizată până la acea dată şi prima privatizare a unei societăţi din România care include o componentă de GDR, tranzacţionată în cadrul Bursei de Valori Londra;
 • obiectul ofertei: vânzarea unui număr maxim de 57.813.360 acţiuni emise de S.N.G.N. Romgaz S.A., sub formă de acţiuni (cu valoare nominală de 1 RON) şi GDR-uri (fiecărui GDR corespunzându-i o acţiune);
 • Perioada ofertei: 22.10.2013 – 31.10.2013;
 • preţul de vânzare al acţiunilor: 30 RON/acţiune, preţ stabilit în cadrul procesului de subscriere, situându-se în intervalul de subscriere de 25 – 32 RON/acţiune;
 • preţul de vânzare al GDR-urilor: 9,25 USD/GDR, intervalul de subscriere fiind 7,38 – 9,84 USD/GDR;
 • dimensiunea totală a ofertei a fost de 1,7 miliarde RON (534 milioane USD).

Evoluția SNG de la listare și valoarea dividendelor acordate începand cu 2014.

AnDividend brut (lei/acțiune)
20213,800000
20201,790000
20191,610000
20184,170000
20171,860000
20174,990000
20161,940000
20163,820000
20152,700000
20143,150000

De la listare până în prezent valoarea totală a dividendului brut plătit de SNG este de 32,40 lei/acțiune.


S.N. NUCLEARELECTRICA S.A. (SNN)

Nuclearelectrica (SNN) s-a listat la Bursa de Valori Bucureşti prin vanzarea a 10% din acţiuni prin oferta publică iniţială (IPO) derulată la sfârșitul anului 2013. Compania de stat a obţinut 281,8 milioane lei (circa 63 milioane euro) pe pachetul de 10% din acţiuni, titlurile fiind emise printr-o majorare de capital la care a participat şi acţionarul minoritar al companiei – Fondul Proprietatea (FP) – cu suma de 30,6 milioane lei (6,8 milioane euro). În urma IPO-ului, compania a strâns 312,48 milioane lei (70,2 milioane euro). FP şi-a exercitat dreptul de preferinţă prin subscrierea a 2.732.159 titluri, reprezentând 1,077% din capitalul companiei, la un preţ egal cu cel al acţiunilor rezultat din ofertă (11,2 lei/acţiune).

Evoluția SNN de la listare și valoarea dividendelor acordate începand cu 2014.

AnDividend (lei/acțiune)
20211,975592
20201,565148
20191,653063
20181,256706
20171,610000
20170,900000
20160,364825
20160,330000
20150,330000
20140,300000

De la listare până în prezent valoarea totală a dividendului brut plătit de SNN este de 11,49 lei/acțiune.


SOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA S.A. (EL)

Oferta publică iniţială a Electrica SA (EL) s-a derulat oferta în perioada 16.06.2014 – 25.06.2014 și a avut următoarele caracteristici:

 • suma totală netă încasată din vânzarea acţiunilor de către emitent: 1,876 miliarde lei (427,6 milioane de euro);
 • număr acţiuni Electrica vândute: 177.188.744;
 • număr cumpărători acţiuni: 11.631;
 • tranşele ofertei publice: Tranşa investitorilor mici, tranşa investitorilor mari, tranşa investitorilor instituţionali;
 • tranşa micilor investitori: 19.490.762 acţiuni cu discount + 8.598.791 acţiuni;
 • valoarea minimă/maximă a subscrierii la investitorii mici: minim 250 acţiuni oferite şi maxim 20.000 acţiuni oferite (inclusiv);
 • preţul de vânzare oferit micilor investitori: 10,45 lei pe acţiune/11 lei acţiune;
 • indicele de alocare pentru tranşa investitorilor mici: 1 la 1, alocare garantată până la maximum 1.000 de acţiuni, 0,3303339908 acțiuni pentru fiecare acțiune subscrisă în cazul investitorilor mici de retail care nu primesc alocare garantată, investitorii mici au primit 11% din total acțiuni vândute;
 • tranşa marilor investitori: 17.718.875 acţiuni, investitorii mari au primit 10% din total acțiuni vândute;
 • tranşa investitorilor instituţionali: 104.798.107 acţiuni + 8.795.250 GDR; investitorii instituționali au primit 79% din total acțiuni vândute.

Evoluția EL de la listare și valoarea dividendelor acordate începand cu 2014.

AnDividend (lei/acțiune)
20210,450000
20200,730000
20190,724800
20180,730000
20170,723700
20160,741500
20150,860000
20140,721700

De la listare până în prezent valoarea totală a dividendului brut plătit de EL este de 5,68 lei/acțiune.


C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. (TEL)

În data de 29 august 2006, Transelectrica a devenit prima companie de stat listată pe Bursa de Valori Bucureşti printr-o ofertă publică iniţială. În cadrul IPO-ului, derulat în perioada 14 – 28 iunie, emitentul a încasat peste 34 milioane de euro prin vânzarea a 10% din capitalul social, respectiv 7.329.787 acţiuni, la un preţ de 16,8 lei/acţiune. 29 august 2006 a fost prima zi de tranzacţionare a acţiunilor Transelectrica pe piaţa reglementată, sub simbolul TEL. La data ofertei, emitentul avea un capital social de 659 milioane de lei, divizat în 65,9 milioane acțiuni.
Listarea companiei a făcut parte din programul guvernamental de sprijinire a pieţei de capital româneşti, intitulat „O piaţă puternică”.

În primăvara lui 2012, statul român a organizat cea de-a doua emisiune cu acţiuni TEL, la preţul mediu de circa 15 lei/acţiune, reprezentând 15% din capitalul social al emitentului, pentru care statul a încasat 37,7 milioane de euro. Oferta secundară de vânzare a fost parte din programul de privatizări a companiilor de stat asumat în 2010 de guvern în faţa FMI (alături de Banca Mondială şi Comisia Europeană).
Oferta a fost acoperită în proporţie de 134,18% de investitori, cei mai interesaţi fiind cei din segmentul retail care au subscris 2,844 milioane de acţiuni TEL (258,71% din tranşa alocată lor) la preţuri cuprinse între 14,90 şi 19,20 lei/actiune. Investitorii instituţionali au subscris 11,908 milioane de acţiuni TEL (120,34% din tranşa alocată lor), cel mai mare preţ fiind de 16,10 lei/actiune.

Evoluția TEL de la listare și valoarea dividendelor acordate începand cu 2011.

AnDividend brut (lei/acțiune)
20200.8700
20190.4800
20170.9100
20162.3300
20162.2570
20152.6500
20142.8033
20132.2280
20120.4040
20111.1000

De la listare până în prezent valoarea totală a dividendului brut plătit de TEL este de 18,32 lei/acțiune.