Sari la conținut

Profil Hidroelectrica

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. este o societate comercială pe acţiuni, înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului României nr. 627/13 iulie 2000, având sediul social în Bucureşti, sector 1, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, etaj 10-15, CIF RO13267213 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7426/2000.


Capitalul social al S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A. la data de 31.12.2020 era de 4.484.474.670 lei, format din 448.447.467 acțiuni ordinare, emise în formă dematerializată, prin înscriere în cont, cu o valoare nominală de 10 lei, având următoarea structură a acţionariatului:

  • STATUL ROMÂN prin Ministerul Energiei (actual Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri), deţinător al unui număr de 359.009.551 acţiuni, având o valoare nominală totală de 3.590.095.510 lei, reprezentând 80,06% din
    capitalul social al societăţii;
  • FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținătoare a unui număr de 89.437.916 acţiuni, având o valoare nominală totală de 894.379.160 lei, reprezentând 19,94% din capitalul social al societăţii.

Hidroelectrica este lider in producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Național, fiind o companie vitală pentru un sector strategic cu implicații în siguranța națională.


Obiectul de activitate:

  • producerea de energie electrică în hidrocentrale și vânzarea de energie electrică;
  • realizarea de servicii de sistem pentru Sistemul Energetic Național;
  • realizare de servicii de gospodărire  a apelor din acumulările proprii;
  • asigurarea navigației pe fluviul Dunarea prin ecluzare.
  • realizarea controlului și asigurarea atenuării undelor de viitură pentru tranzitarea debitelor catastrofale în amenajările hidroenergetice de pe râurile interioare aflate în administrarea Hidroelectrica.